Pag-uulat sa sarili dashboard sa CoinMarketCap

CoinMarketCap, nais naming magrehistro ng dalawa fairco.in mga email upang pamahalaan ang dashboard ng pag-uulat ng sarili ng FairCoin sa CoinMarketCap.