L’economia és una ciència social.

L’economia és la manera com els individus i els grups prenen decisions sobre els recursos disponibles, sempre escassos, per satisfer les necessitats individuals i col·lectives de la societat. D’aquesta definició, sorgeixen conceptes clau per a l’economia, com ara necessitats, escassetat i recursos.

Com que l'economia és una ciència social, no és possible comparar directament o linealment el que passa en un país amb un altre, perquè el comportament dels agents econòmics -famílies, empreses i estat- difereix en cada lloc.

En canvi, el que proposem amb FairCoin és construir una moneda estable, global i incorruptible, una economia justa i solidària que pugui utilitzar allà on vagi i que tingui el mateix valor allà on vagi per crear un sistema econòmic global innovador des de la base cap amunt, a favor d’un model alternatiu post-capitalista, que obri el camí al canvi col·lectiu cap a una vida basada en valors comuns.

Com diu el títol d’aquest article, l’economia és una ciència social perquè realment no sabeu què pot passar, amb el començament de les criptomonedes han estat un gran canvi per al món econòmic global i els seus inicis d’eliminar la moneda física. Això era una cosa que molt poca gent esperava fa uns anys i ara sembla que s’ha acceptat a la societat.